ოჯახის გამოწვევების მიმოხილვა

დააწკაპუნეთ ბმულზე მოკლე ვერსიის სანახავად

იპოვე შენი გამოწვევა!

გამოიყენეთ ფილტრები, რომ სწრაფად იპოვოთ სწორი გამოწვევა.

დონე ხანგრძლივობა ფოკუსი გამოწვევა ფილტრების შეცვლა
რას ნიშნავს ფილტრები?

დონე

დონე (A1, A2, B1, B2, C1) მიუთითებს სწავლების დონეს, რომლისთვისაც შემუშავებულია ეს გამოწვევები:
A1 – დაწყებითი დონე
A2 – საშუალო დონე I
B1 და B2– საშუალო დონე II
C1 – მეორე დონიდან მესამე დონეზე გადასვლა
ზოგადად, თითოეული დონე აგებულია წინა დონეზე. თუმცა, სწორი სასწავლო მასალის შესარჩევად, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი სტუდენტების განვითარების ინდივიდუალური დონე. გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ გაეცანით წინა და მომდევნო დონეებს.

ხანგრძლივობა

გამოწვევის განხორციელებას შეიძლება დასჭირდეს 2 პერიოდი ან მთელი სასწავლო წელი. ორიენტაციის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გამოწვევები დავყავით მოკლე, საშუალო ან გრძელვადიან გამოწვევებად. კონკრეტული გამოწვევისთვის საჭირო ზუსტ პერიოდს ნახავთ მასწავლებლის მასალებში.

ფოკუსი

ყველა გამოწვევა დაჯგუფებულია თემებად (მაგ. ენა, ეკონომიკა ან პიროვნული განვითარება) მათი შინაარსის მიხედვით. ზოგიერთი გამოწვევა მოიცავს რამდენიმე თემას.

გამოწვევა

თითოეული გამოწვევა ეკუთვნის გამოწვევების ჯგუფს (ოჯახს) რომელსაც აქვს საკუთარი გამოსახულება და ფერის კოდი, რომელიც შეესაბამება ერთ-ერთ TRIO ზონას. გამოწვევის ჯგუფი (ოჯახი) მოიცავს რამდენიმე გამოწვევას სხვადასხვა კომპეტენციის დონეზე.

ფილტრების შეცვლა

დააწკაპუნეთ აქ, რათა ყველა გამოწვევა გაფილტვრის გარეშე ნახოთ.

49 ნაპოვნია 49 გამოწვევაა ნაპოვნი

როგორ მოვიძიო ჩემი შედეგები?

ფილტრები იყენებენ კონკრეტულ ინფორმაციას შესაბამისი გამოწვევების შესარჩევად. დააწკაპუნეთ გამოწვევაზე, რომელიც გაინტერესებთ, რომ ნახოთ ყველა დეტალი და ჩამოტვირთოთ მასალები.

ფერი

ფერების კოდები მიგანიშნებთ რომელ სფეროზეა ორიენტირებული TRIO მოდელის სამეწარმეო განათლება.
ყვითელი გამოიყენება „ძირითადი სამეწარმეო განათლებისთვის“ ვარდისფერი „სამეწარმეო კულტურისთვის“ და მწვანე „სამეწარმეო სამოქალაქო განათლებისთვის“

დონეები

სათაურში ნაჩვენები დონეები (A1, A2, B1, B2, C1) მიუთითებს სწავლების იმ დონეებს, რომლებისთვისაც შეიქმნა ეს კონკრეტული გამოწვევა.

Tags

მარკერები შეიცავს თქვენი ფილტრის პარამეტრებს და გთავაზობთ გამოწვევის ყველა ასპექტის მიმოხილვას.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

გამოწვევა ოჯახი

სათაურში გამუქებულ ტექსტში მოცემული გამოწვევების ჯგუფის (ოჯახის) სახელწოდება მიუთითებს, თუ რომელ ჯგუფს (ოჯახს) ეკუთვნის ეს კონკრეტული გამოწვევა. გამოწვევის ჯგუფი (ოჯახი) მოიცავს სხვადასხვა გამოწვევებს სხვადასხვა დონეზე.

გამოწვევის სახელი

გამოწვევის სახელი (მაგ. დიზაინის მოფიქრება) არის გამოწვევის უნიკალური სათაური.

გამოწვევის მიზანი

თითოეულ გამოწვევის ჯგუფს (ოჯახს) აქვს ძირითადი კომპეტენცია, რომელიც ვითარდება ამ ჯგუფის (ოჯახის) თითოეულ გამოწვევაზე.

ძირითადი სამეწარმეო განათლება

მოიცავს სამეწარმეო აზროვნებისა და მოქმედების ძირითად კვალიფიკაციას: ორიგინალური ინოვაციური იდეების შემუშავებას და მათი შემოქმედებით და სტრუქტურულად განხორციელებას.

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

მოდით შევქმნათ ღირებულება

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

შეეცადეთ თქვენი იდეების განვითარება!

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • მოკლე

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

3 მაგალითი დიზაინის მოფიქრებისთვის

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

გადაწყვეტილებების მოძიება დიზაინის მოფიქრების მეთოდით

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

სამეწარმეო დიზაინი – მდგრადი ბიზნეს მოდელი

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • მოკლე
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

გმირის გამოწვევა
A2B1

სწავლა მისაბაძი მაგალითიდან

შემიძლია ვისწავლო მისაბაძი მოდელებიდან.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

გმირის გამოწვევა
A2B1

ინტერვიუ მეწარმეობასთან დაკავშირებით!

შემიძლია ვისწავლო მისაბაძი მოდელებიდან.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

ჩემი პირადი გამოწვევა
A1A2B2

რა არის ღირებული?

მე შემიძლია პირადი გამოწვევების გადაჭრა.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • მოკლე

ჩემი პირადი გამოწვევა
A1A2B2

ნაკლები რისკი - მეტი გართობა

მე შემიძლია პირადი გამოწვევების გადაჭრა.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • მოკლე

ჩემი პირადი გამოწვევა
A1A2B2

ფულის მართვა

მე შემიძლია პირადი გამოწვევების გადაჭრა.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო

ჩემი პირადი გამოწვევა
A1A2B2

ჩემი პირველი შვებულება

მე შემიძლია პირადი გამოწვევების გადაჭრა.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • გარემოს დაცვა
 • მოკლე

ლიმონათის სტენდის გამოწვევა
A1A2B1

გაყიდვა სახალისოა!

შემიძლია რაიმე გავყიდო.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო

ლიმონათის სტენდის გამოწვევა
A1A2B1

იყავი გაყიდვების გუნდის ნაწილი!

შემიძლია რაიმე გავყიდო.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • საშუალო

ლიმონათის სტენდის გამოწვევა
A1A2B1

პროდუქტებისა და სერვისების გაყიდვა

შემიძლია რაიმე გავყიდო.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

რეალური ბაზრის გამოწვევა
B1

ძირითადი ბიზნეს გეგმა

მე შემიძლია ბიზნეს გეგმის შემუშავება ბაზრისთვის.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • საშუალო

თქვენი პროექტის გამოწვევის დაწყება
A2B2

როგორ იწყებთ პროექტს?

შემიძლია დავგეგმო პროექტი და ვიმუშაო გუნდში მის განსახორციელებლად.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

თქვენი პროექტის გამოწვევის დაწყება
A2B2

პროექტის დაწყება

შემიძლია დავგეგმო პროექტი და ვიმუშაო გუნდში მის განსახორციელებლად.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

სამეწარმეო კულტურა

ნიშნავს პიროვნულ განვითარებას: საკუთარი თავის ინიციატივის გამოვლენა, საკუთარი თავის რწმენა, ემპათიური და გუნდზე ორიენტირებული მოქმედება და საკუთარი თავის და სხვების გაძლიერება.

ემპათიის გამოწვევა
A1A2B1

ჩემი გრძნობები – თქვენი გრძნობები: ჟირაფის ენა

მე შემიძლია თანავუგრძნო საკუთარ თავს და სხვებს.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

ემპათიის გამოწვევა
A1A2B1

ურთიერთგაგება - ჟირაფი-ინსტრუმენტ-ყუთი

მე შემიძლია თანავუგრძნო საკუთარ თავს და სხვებს.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

ემპათიის გამოწვევა
A1A2B1

ემპათიის რუკა

მე შემიძლია თანავუგრძნო საკუთარ თავს და სხვებს.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Storytelling Challenge
A1A2B1

მოთხრობების ციხე

მე შემიძლია გამოვიყენო თხრობის მეთოდი შინაარსის გადმოსაცემად.

 • დონე A1
 • ენა
 • მოკლე

Storytelling Challenge
A1A2B1

კრეატიული ისტორიები

მე შემიძლია გამოვიყენო თხრობის მეთოდი შინაარსის გადმოსაცემად.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Storytelling Challenge
A1A2B1

მომიყევით საინტერესო ამბავი!

მე შემიძლია გამოვიყენო თხრობის მეთოდი შინაარსის გადმოსაცემად.

 • დონე B1
 • ენა
 • საშუალო

Storytelling Challenge
A1A2B1

ესკალატორის საფეხური

მე შემიძლია გამოვიყენო თხრობის მეთოდი შინაარსის გადმოსაცემად.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მოკლე

მეგობრობის გამოწვევა
B2

მეგობრობის ქოუჩინგი

მე შემიძლია მხარი დავუჭირო სხვებს მათი მიზნების მიღწევაში.

 • დონე B2
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

20 ევროს მიყოლა

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და შემიძლია ვიპოვო ჩემი ადგილი მასში.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მოკლე
 • საშუალო

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

რატომ აღარ არის თევზი ტბაში?

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და მასში საკუთარი ადგილის პოვნა შემიძლია.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

თქვენი (ოცნების) სამუშაომდე მიმავალი გზები

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და მასში საკუთარი ადგილის პოვნა შემიძლია.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

ქსელური აზროვნება

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და მასში საკუთარი ადგილის პოვნა შემიძლია.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • მოკლე
 • საშუალო

ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა
A1A2B1

გადამუშავება მატებს ღირებულებას - ახალი შემოქმედება ნაგვის ურნადან

მე შემიძლია რესურსების გონივრულად გამოყენება და ნარჩენების მასალებისგან რაიმე ღირებულის შექმნა.

 • დონე A1
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • მოკლე
 • საშუალო

ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა
A1A2B1

ნარჩენების გააზრებული მართვა

მე შემიძლია რესურსების გონივრულად გამოყენება და ნარჩენების მასალებისგან რაიმე ღირებულის შექმნა.

 • დონე A2
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო

ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა
A1A2B1

მნიშვნელობის გაზრდა

მე შემიძლია რესურსების გონივრულად გამოყენება და ნარჩენების მასალებისგან რაიმე ღირებულის შექმნა.

 • დონე B1
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო

ღია კარის გამოწვევა
B2

მშობლებთან და სკოლის გარემოსთან დაკავშირება

შემიძლია სხვებთან დაკავშირება.

 • დონე B2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

ექსტრემალური გამოწვევა
A1B1B2

საკუთარი თავის შეფასების უნარი

შემიძლია საკუთარ თავს დავუსახო რთული მიზნები და დაჟინებით მივაღწიო მათ.

 • დონე A1
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

ექსტრემალური გამოწვევა
A1B1B2

მცირე ნაბიჯები დიდი მიზნის მისაღწევად

შემიძლია საკუთარ თავს დავსახო რთული მიზნები და დაჟინებით მივაღწიო მათ.

 • დონე A1
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

ექსტრემალური გამოწვევა
A1B1B2

Parkour4You

შემიძლია საკუთარ თავს დავსახო რთული მიზნები და დაჟინებით მივაღწიო მათ.

 • დონე B1
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

ექსტრემალური გამოწვევა
A1B1B2

სპორტი და სამეწარმეო სული

შემიძლია საკუთარ თავს დავსახო რთული მიზნები და დაჟინებით მივაღწიო მათ.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო

იყავი „დიახ“ გამოწვევა
A1A2B1

კონცენტრირება იმაზე, რაც თქვენთვის კარგია!

შემიძლია ვუთხრა "დიახ" საკუთარ თავს და ჩემს გარემოს.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

იყავი „დიახ“ გამოწვევა
A1A2B1

გზა წარმატებისკენ

შემიძლია ვუთხრა "დიახ" საკუთარ თავს და ჩემს გარემოს.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

იყავი „დიახ“ გამოწვევა
A1A2B1

ჩემი, როგორც პიროვნების ძლიერი მხარეები

შემიძლია ვუთხრა "დიახ" საკუთარ თავს და ჩემს გარემოს.

 • დონე B1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

საექსპერტო გამოწვევა
A1A2B1

ჰოლისტური სწავლა- სწავლება

მე შემიძლია გამოვიყენო სწავლისა და კომუნიკაციის ტექნიკა.

 • დონე A1
 • დონე A2
 • დონე B1
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

სამეწარმეო სამოქალაქო განათლება

ეხება თქვენი, როგორც მოქალაქის, სოციალური კომპეტენციის პოპულარიზაციას: საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე პასუხისმგებლობის აღებას.

ჩემი საზოგადოების გამოწვევა
A1A2B1

პრობლემების მოგვარება ერთად

შემიძლია შევასრულო დავალებები ჩემი საზოგადოებისთვის.

 • დონე A1
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

ჩემი საზოგადოების გამოწვევა
A1A2B1

17 მდგრადი განვითარების მიზანი და როგორ შევიტანოთ წვლილი

შემიძლია შევასრულო დავალებები ჩემი საზოგადოებისთვის.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

ჩემი საზოგადოების გამოწვევა
A1A2B1

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება

შემიძლია შევასრულო დავალებები ჩემი საზოგადოებისთვის.

 • დონე B1
 • ეკონომიკა
 • მოკლე

Volunteer Challenge
A1A2

მოხალისეობა

მე შემიძლია წვლილი შევიტანო როგორც მოხალისემ.

 • დონე A1
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

Volunteer Challenge
A1A2

სიკეთის კეთება კარგი შეგრძნებაა

მე შემიძლია წვლილი შევიტანო როგორც მოხალისემ.

 • დონე A2
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

ერთად ფილოსოფოსობა

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

დებატებიდან დებატების მოსმენამდე

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე A2
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

დებატების კლუბი

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე B2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი