Pregled družin izzivov

Kliknite ikono in predvajal se bo kratek video

Poiščite svoj izziv!

Uporabite filtre in hitreje poiščite primeren izziv.

Raven

Raven (A1, A2, B1, B2, C1) – označuje, za katero šolsko stopnjo so bili zasnovani izzivi:

A1 – razredni pouk
A2 – predmetna stopnja
B1, B2 – srednja šola
C1 – prehod iz sekundarne ravni II na terciarno raven

Vsaka raven je nadgradnja prejšnje. Pri izbiranju primernega učnega gradiva morajo učitelji upoštevati razvojno stopnjo svojih dijakov. Predlagamo, da si učitelji ogledajo tudi učno gradivo za predhodno in naslednjo raven.

Dolžina

Izvajanje izzivov traja med 2 urami in celo šolsko leto. Za lažje iskanje smo izzive razvrstili glede na dolžino: kratki, srednji ali dolgi. Natančno število ur, ki jih obsega posamezni izziv, je navedeno v učnem gradivu.

Področje

Vsi izzivi so glede na svojo vsebino razporejeni po temah (npr. jezik, ekonomija ali osebni razvoj). Nekateri izzivi pridejo v poštev v sklopu več tem.

Družina izzivov

Vsak izziv pripada družini izzivov, ki ima svojo lastno ikono in barvno kodo, ki ustreza eni od območij TRIO. Izzivna družina obsega več izzivov na različnih stopnjah usposobljenosti.

Ponastavi filtre

S tem ukazom vas bomo preusmerili na celoten in neokrnjen pregled izzivov.

Filtrirani rezultati so prikazani na poseben način. Okvirčki vsebujejo informacije, ki jih morate poznati za izbor najustreznejšega izziva za svoj razred. S klikom na želeni izziv se prikažejo podrobnejše informacije in povezava za prenos gradiv.

Barva

Barva označuje področje, ki ga obravnava posamezen izziv na podlagi TROJNEGA modela izobraževanja za podjetnost. Rumena označuje Osnovne veščine podjetnosti. Rožnata označuje Podjetnostno kulturo in zelena Vzgojo za podjetnost.

Ravni

Ravni (A1, A2, B1, B2, C1), ki so prikazane v glavi, označujejo, na katerih stopnjah se posamezen izziv uporablja.

Značke

Značke, t.j. okvirčki, ki vsebujejo nastavitve filtrov, podajajo informacije o vseh vidikih izziva. Gre za jedrnat povzetek izziva oz. njegov zgoščen pregled.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Družina izzivov

Ime družine izzivov, ki je v krepkem tisku v glavi, označuje, katera družina pripada temu izzivu. Izzivna družina obsega različne izzive na različnih ravneh.

Naziv izziva

Naziv izziva (npr. Dizajnersko razmišljanje) je njegovo specifično ime.

Glavna kompetenca

Vsaka družina izzivov ima svojo glavno kompetenco, ki jo udeleženci razvijajo z vsakim izzivom v okviru družine.

Osnovne veščine podjetnosti

Spodbujanje osnovnih veščin podjetnosti, zmožnosti prilagajanja, inovativnosti in sposobnosti zagona lastnega projekta.

Idea Challenge
A1A2B1

Ustvari vrednost

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Okolje
 • Osebni razvoj
 • kratko

Idea Challenge
A1A2B1

Razvijajte svoje ideje!

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Okolje
 • Umetnost in ročna dela
 • kratko

Idea Challenge
A1A2B1

1 primeri za Dizajnersko razmišljanje

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Umetnost in ročna dela
 • Osebni razvoj
 • kratko

Idea Challenge
A1A2B1

Finding solutions with the Design Thinking method

I can develop my own ideas.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Umetnost in ročna dela
 • Osebni razvoj
 • srednje

Idea Challenge
A1A2B1

Podjetnostni načrt – trajnostni poslovni model

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Okolje
 • kratko
 • srednje
 • dolgo

Hero Challenge
A2B1

Kaj je tisto, kar nekoga naredi za resničnega junaka

Lahko imenujem nekoga, ki je vzor za mene.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • dolgo

Hero Challenge
A2B1

Intervjuvaj podjetnika!

Lahko imenujem nekoga, ki je vzor za mene.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Osebni razvoj
 • kratko

My Personal Challenge
A1A2B2

Koliko je vredno?

Lahko rešim osebne izzive.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Matematika
 • kratko

My Personal Challenge
A1A2B2

Manj tveganje - bolj zabavno

Lahko rešim osebne izzive.

 • Raven A2
 • Ekonomija
 • kratko

My Personal Challenge
A1A2B2

Žepnina

Lahko rešim osebne izzive.

 • Raven A2
 • Ekonomija
 • Matematika
 • Osebni razvoj
 • kratko
 • srednje

My Personal Challenge
A1A2B2

Moj prvi dopust

Lahko rešim osebne izzive.

 • Raven B2
 • Ekonomija
 • Matematika
 • Okolje
 • kratko

Lemonade Stand Challenge
A1A2B1

Selling is Fun!

I can sell something.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Matematika
 • Umetnost in ročna dela
 • srednje

Lemonade Stand Challenge
A1A2B1

Moja prodajna izkušnja

Lahko prodam stvari.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Ekonomija
 • srednje

Lemonade Stand Challenge
A1A2B1

Prodaja izdelkov

Lahko prodam stvari.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Matematika
 • srednje
 • dolgo

Real Market Challenge
B1

Osrednji poslovni načrt

Razvijam poslovni načrt za trg.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Matematika
 • srednje

Start Your Project Challenge
A2B2

How do you start a project?

I can plan a project and work in a team to implement it.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Matematika
 • Umetnost in ročna dela
 • Osebni razvoj
 • srednje

Start Your Project Challenge
A2B2

Moj projekt

Projekt lahko načrtujem in izvedem z ekipo.

 • Raven B2
 • Ekonomija
 • Osebni razvoj
 • srednje
 • dolgo

Podjetnostna kultura

Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in delovanja, odprtosti, ustvarjalnosti, tveganja, postavljanja ciljev, samoiniciativnosti in trajnostne kulture.

Empathy Challenge
A1A2B1

Moja čustva – tvoja čustva: Jezik žiraf

Lahko se identificiram z drugimi.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • dolgo

Empathy Challenge
A1A2B1

Vreča prijateljstva

Lahko se identificiram z drugimi.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • dolgo

Empathy Challenge
A1A2B1

Zemljevid empatije

Lahko se identificiram z drugimi.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Osebni razvoj
 • kratko

Storytelling Challenge
A1A2B1

Kreativno pisanje 1

Lahko pripovedujem zgodbe.

 • Raven A1
 • Jezik
 • kratko

Storytelling Challenge
A1A2B1

Kreativno pisanje 2

Lahko pripovedujem zgodbe.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • kratko

Storytelling Challenge
A1A2B1

Pritegnite pozornost z zgodbo!

Lahko pripovedujem zgodbe.

 • Raven B1
 • Jezik
 • srednje

Storytelling Challenge
A1A2B1

Kratka predstavitev ideje

Lahko pripovedujem zgodbe.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • kratko

Buddy Challenge
B2

Podpiranje prijateljev

Lahko podpiram druge pri doseganju svojih ciljev.

 • Raven B2
 • Šport
 • Osebni razvoj
 • kratko

Perspectives Challenge
A1A2B2

Sledenje 20-im evrom

Razumem, da sem del mojega okolja.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • kratko
 • srednje

Perspectives Challenge
A1A2B2

Zakaj v jezeru ni več rib?

Razumem, da sem del mojega okolja.

 • Raven A2
 • Ekonomija
 • Osebni razvoj
 • kratko

Perspectives Challenge
A1A2B2

Moj sanjski poklic

Razumem, da sem del mojega okolja.

 • Raven A2
 • Ekonomija
 • Osebni razvoj
 • kratko
 • srednje

Perspectives Challenge
A1A2B2

Mrežno razmišljanje

Razumem, da sem del mojega okolja.

 • Raven B2
 • Ekonomija
 • Okolje
 • kratko
 • srednje

Trash Value Challenge
A1A2B1

Recikliranje dodaja vrednost – Nove stvaritve iz odpadkov

Lahko ustvarim nekaj dragocenega iz smeti.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Okolje
 • Umetnost in ročna dela
 • kratko
 • srednje

Trash Value Challenge
A1A2B1

Recikliranje dodaja vrednost – Uporabni predmeti iz odpadkov

Lahko ustvarim nekaj dragocenega iz smeti.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Okolje
 • Umetnost in ročna dela
 • srednje

Trash Value Challenge
A1A2B1

Ponovna uporaba za večjo vrednost

Lahko ustvarim nekaj dragocenega iz smeti.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Okolje
 • Umetnost in ročna dela
 • srednje

Open Door Challenge
B2

Mreženje s starši in šolskim okoljem

Lahko se povezujem z drugimi.

 • Raven B2
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • srednje

Extreme Challenge
A1B1B2

Sposobnost samovrednotenja

Zase lahko postavim težek cilj in nadaljujem.

 • Raven A1
 • Šport
 • Osebni razvoj
 • kratko

Extreme Challenge
A1B1B2

Small steps to achieving a big goal

I can set myself difficult goals and pursue them persistently.

 • Raven A1
 • Šport
 • Osebni razvoj
 • kratko

Extreme Challenge
A1B1B2

Parkour

Zase lahko postavim težek cilj in nadaljujem.

 • Raven B1
 • Šport
 • Osebni razvoj
 • srednje

Extreme Challenge
A1B1B2

Šport in podjetnostni duh

Zase lahko postavim težek cilj in nadaljujem.

 • Raven B2
 • Ekonomija
 • Šport
 • Osebni razvoj
 • kratko
 • srednje

Be A YES Challenge
A1A2B1

Osredotoči se na stvari, ki so koristne zate!

Lahko rečem "da" sebi in svetu okoli mene.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • kratko
 • srednje
 • dolgo

Be A YES Challenge
A1A2B1

Urjenje v optimizmu

Lahko rečem "da" sebi in svetu okoli mene.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • kratko

Be A YES Challenge
A1A2B1

Moje vrline

Lahko rečem "da" sebi in svetu okoli mene.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • kratko

Expert Challenge
A1A2B1

Učenje holističnega učenja

Uporabljam učne in komunikacijske tehnike.

 • Raven A1
 • Raven A2
 • Raven B1
 • Osebni razvoj
 • kratko
 • srednje
 • dolgo

Vzgoja za podjetnost

Razvijanje novih načinov prevzemanja odgovornosti, državljanstva in razvijanje partnerstev, ki so koristni za mladostnika, druge ljudi in okolje.

My Community Challenge
A1A2B1

Izumitelj je delavnica "WILMA"

Lahko delam stvari za skupnost, v kateri živim.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Okolje
 • Umetnost in ročna dela
 • srednje
 • dolgo

My Community Challenge
A1A2B1

Živim trajnostno

Lahko delam stvari za skupnost, v kateri živim.

 • Raven A2
 • Ekonomija
 • Okolje
 • Osebni razvoj
 • kratko

My Community Challenge
A1A2B1

Boljša kakovost življenja

Lahko delam stvari za skupnost, v kateri živim.

 • Raven B1
 • Ekonomija
 • kratko

Volunteer Challenge
A1A2

Prostovoljno se vključite

Lahko se vključim v prostovoljstvo.

 • Raven A1
 • Okolje
 • Osebni razvoj
 • dolgo

Volunteer Challenge
A1A2

Iščemo: Prostovoljce

Lahko se vključim v prostovoljstvo.

 • Raven A2
 • Okolje
 • Osebni razvoj
 • srednje

Debate Challenge
A1A2B2

Pogovarjajmo se – razpravljanje in filozofiranje

V razpravi z drugimi lahko najdem argumente, ki podpirajo moje mnenje.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • kratko

Debate Challenge
A1A2B2

From listening to debating

I can find arguments for my opinion and use them in a debate.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Okolje
 • Osebni razvoj
 • kratko

Debate Challenge
A1A2B2

Debatni krožek

V razpravi z drugimi lahko najdem argumente, ki podpirajo moje mnenje.

 • Raven B2
 • Jezik
 • Osebni razvoj
 • dolgo