Преглед на фамилиите предизвикателства

Кликнете върху пиктограмите, за да намерите кратко обзорно видео.

Намери правилното предизвикателство!

Намерете лесно подходящото предизвикателство за Вашите учебни занятия с помощта на един или повече филтри.

Ниво

Нивото (A1, A2, B1, B2, C1) – показва образователната степен, за която е разработено предизвикателството:

A1 – начална степен
A2 – прогимназиална степен
B1 и B2– гимназиална степен II
С1 – свързваща степен между гимназиална степен II и академичната степен.

По принцип всяко следващо ниво надгражда предходното. Но изборът на подходящия учебен материал зависи от нивото на развитие на учениците в класа. Затова, моля, вижте и учебните материали за съседните нива!

Продължителност

Провеждането на всяко предизвикателство може да отнеме между 2 учебни часа и цяла учебна година. За да се ориентирате по-лесно, категоризирахме предизвикателствата като кратки, средно дълги или дълги. Точния брой на предвидените учебни часове, необходими за конкретно предизвикателство, ще намерите в материалите за учителите.

Тематична области

Всички предизвикателства са групирани по теми според тяхното съдържание (напр. език, икономика или личностно развитие).

Фамилия предизвикателства

Всяко предизвикателство принадлежи към една от 18-те фамилии предизвикателства, които се характеризират със собствена пиктограма и е съотнесена цветово към една от ТРИО-областите. Всяка фамилия обхваща няколко предизвикателства на различни нива компетентност.

Смени избора

Кликнете тук, за да се върнете към прегледа на всички предизвикателства.

Намерени 49 от 49 предизвикателства

Как да разчета резултатите от търсенето?

Филтрираните резултати съдържат определена информация, свързана с избора на най-подходящото предизвикателство. Кликнете върху предизвикателството, което ви интересува, за да видите всички подробности и да изтеглите материалите.

Цвят

Цветът показва към коя област от TRIO-модела за обучение по предприемачество принадлежи предизвикателството. Жълтият е за Базисно обучение по предприемачество, розовият - за Култура на предприемачеството и зеленият за - Гражданско обучение по предприемачество.

Нива

Нивата (A1, A2, B1, B2, C1), посочени в заглавната част, указват за кои образователни равнища са разработени съответните предизвикателства.

Цветни полета (тагове)

Цветните полета (т.нар. тагове) съдържат критериите за търсене, според които се филтрират предизвикателствата. Те дават информация за всички аспекти на предизвикателството и служат за общ преглед.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Фамилия предизвикателства

Името на фамилията е изписано с удебелен шрифт в заглавната част. То показва към коя от 18-те фамилии предизвикателства принадлежи съответното предизвикателство. Една фамилия предизвикателства съдържа няколко предизвикателства за различни нива.

Наименование на предизвикателството

Всяко предизвикателство има свое собствено име (напр. Design Thinking), което се появява като заглавие.

Базисна компетентност

Всяка фамилия предизвикателства има една основна компетентност, формулирана в едно изречение, която се преподава с всяко предизвикателство от фамилията.

Базисно обучение по предприемачество

дефинира основната квалификация за предприемаческо мислене и действие: разработване и креативно и структурирано внедряване на собствени иновативни идеи.

Idea Challenge
A1A2B1

A1 Да създадем стойност

Мога да разработя собствена идея и бизнес модел

 • Ниво A1
 • Език
 • Икономика
 • Околна среда
 • Личностно развитие
 • Кратки

Idea Challenge
A1A2B1

A1 Дай живот на идеите си

Мога да разработя собствена идея и бизнес модел

 • Ниво A1
 • Език
 • Икономика
 • Околна среда
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Кратки

Idea Challenge
A1A2B1

2 примера за „Design Thinking“

Мога да разработя собствена идея и бизнес модел

 • Ниво A2
 • Език
 • Икономика
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Личностно развитие
 • Кратки

Idea Challenge
A1A2B1

Finding solutions with the Design Thinking method

I can develop my own ideas.

 • Ниво A2
 • Език
 • Икономика
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Личностно развитие
 • Средно дълги

Idea Challenge
A1A2B1

B1 Предприемачески дизайн – Устойчив бизнес модел

Мога да разработя собствена идея и бизнес модел

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Околна среда
 • Кратки
 • Средно дълги
 • Дълги

Hero Challenge
A2B1

A2 Какво прави някого истински герой

Мога да посоча човек, който за мен е пример за подражание

 • Ниво A2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Дълги

Hero Challenge
A2B1

B1 Интервю с предприемач

Мога да посоча човек, който за мен е пример за подражание

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Кратки

My Personal Challenge
A1A2B2

A1 Да развия чувството си за цена & стойност

Мога да се справя с лични предизвикателства.

 • Ниво A1
 • Език
 • Икономика
 • Математика
 • Кратки

My Personal Challenge
A1A2B2

А2 По-малко риск – повече удоволствие

Мога да се справя с лични предизвикателства.

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Кратки

My Personal Challenge
A1A2B2

A2 Определяне на приоритетите за джобните ми пари

Мога да се справя с лични предизвикателства.

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Математика
 • Личностно развитие
 • Кратки
 • Средно дълги

My Personal Challenge
A1A2B2

B2 Моята първа ваканция

Мога да се справя с лични предизвикателства.

 • Ниво B2
 • Икономика
 • Математика
 • Околна среда
 • Кратки

Lemonade Stand Challenge
A1A2B1

Selling is Fun!

I can sell something.

 • Ниво A1
 • Език
 • Икономика
 • Математика
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Средно дълги

Lemonade Stand Challenge
A1A2B1

А2. Моето преживяване да продавам

Мога да продавам

 • Ниво A2
 • Език
 • Икономика
 • Средно дълги

Lemonade Stand Challenge
A1A2B1

B1 Умението да продаваш

Мога да продавам

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Математика
 • Средно дълги
 • Дълги

Real Market Challenge
B1

B1 Базисен бизнес план

Мога да разработя приложим на пазара бизнес план

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Математика
 • Средно дълги

Start Your Project Challenge
A2B2

How do you start a project?

I can plan a project and work in a team to implement it.

 • Ниво A2
 • Език
 • Икономика
 • Математика
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Личностно развитие
 • Средно дълги

Start Your Project Challenge
A2B2

B2 Стартирай своя проект

Мога да планирам проект и да го реализирам с екип

 • Ниво B2
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Средно дълги
 • Дълги

Култура на предприемачеството

дефинира личностното развитие: проява на собствена инициатива, вяра в себе си, да бъдеш емпатичен и да умееш да работиш в екип и вдъхваш кураж на себе си и на другите.

Empathy Challenge
A1A2B1

A1 Моите чувства, твоите чувства – езикът на жирафа

Мога да бъда съпричастен.

 • Ниво A1
 • Език
 • Личностно развитие
 • Дълги

Empathy Challenge
A1A2B1

A2 Торбата на приятелството

Мога да бъда съпричастен.

 • Ниво A2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Дълги

Empathy Challenge
A1A2B1

B1 Карта на емпатията

Мога да бъда съпричастен.

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Кратки

Storytelling Challenge
A1A2B1

A1 Creative Writing - Творческо писане

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво A1
 • Език
 • Кратки

Storytelling Challenge
A1A2B1

A2 Creative Writing 2 - Творческо писане 2

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво A2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Кратки

Storytelling Challenge
A1A2B1

B1 Разкажи интересна история!

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво B1
 • Език
 • Средно дълги

Storytelling Challenge
A1A2B1

B1 Elevator Pitch – кратко убедително представяне на идея

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Кратки

Buddy Challenge
B2

B2 Обучение за приятели

Мога да подкрепя друг човек за постигане на неговите цели.

 • Ниво B2
 • Спорт
 • Личностно развитие
 • Кратки

Perspectives Challenge
A1A2B2

A1 По следите на 20- левовата банкнота

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво A1
 • Език
 • Икономика
 • Кратки
 • Средно дълги

Perspectives Challenge
A1A2B2

A2 Защо в езерото вече няма риба?

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Кратки

Perspectives Challenge
A1A2B2

A2 Мечтаната професия

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Кратки
 • Средно дълги

Perspectives Challenge
A1A2B2

B2 Мрежово мислене

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво B2
 • Икономика
 • Околна среда
 • Кратки
 • Средно дълги

Trash Value Challenge
A1A2B1

A1 Направи от отпадък нещо стойностно – предмети от боклук

Мога от отпадъци да създам нещо със стойност.

 • Ниво A1
 • Език
 • Околна среда
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Кратки
 • Средно дълги

Trash Value Challenge
A1A2B1

A2 Направи от отпадък нещо стойностно – от боклук нещо полезно

Мога от отпадъци да създам нещо със стойност.

 • Ниво A2
 • Език
 • Околна среда
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Средно дълги

Trash Value Challenge
A1A2B1

B1 Създаване на стойност чрез ъпсайклинг (upcycling)

Мога от отпадъци да създам нещо със стойност.

 • Ниво B1
 • Език
 • Околна среда
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Средно дълги

Open Door Challenge
B2

B2 Работа в мрежа с родителите и училищната среда

Мога да работя в мрежа с други хора

 • Ниво B2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Средно дълги

Extreme Challenge
A1B1B2

A1 Умение да се самооцениш

Мога да си поставя трудна цел и да я преследвам

 • Ниво A1
 • Спорт
 • Личностно развитие
 • Кратки

Extreme Challenge
A1B1B2

Small steps to achieving a big goal

I can set myself difficult goals and pursue them persistently.

 • Ниво A1
 • Спорт
 • Личностно развитие
 • Кратки

Extreme Challenge
A1B1B2

B1 Паркур за теб

Мога да си поставя трудна цел и да я преследвам

 • Ниво B1
 • Спорт
 • Личностно развитие
 • Средно дълги

Extreme Challenge
A1B1B2

B2 Спорт и предприемачески дух

Мога да си поставя трудна цел и да я преследвам

 • Ниво B2
 • Икономика
 • Спорт
 • Личностно развитие
 • Кратки
 • Средно дълги

Be A YES Challenge
A1A2B1

A1 Обърни внимание на това, от което се чувстваш добре!

Мога да кажа „Да!“ на себе си и на моето обкръжение

 • Ниво A1
 • Език
 • Личностно развитие
 • Кратки
 • Средно дълги
 • Дълги

Be A YES Challenge
A1A2B1

A2 Трениране на оптимизъм

Мога да кажа „Да!“ на себе си и на моето обкръжение

 • Ниво A2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Кратки

Be A YES Challenge
A1A2B1

B1 Моите силни черти на характера

Мога да кажа „Да!“ на себе си и на моето обкръжение

 • Ниво B1
 • Език
 • Личностно развитие
 • Кратки

Expert Challenge
A1A2B1

Да се научим да учим цялостно

Мога да използвам учебни и комуникационни техники.

 • Ниво A1
 • Ниво A2
 • Ниво B1
 • Личностно развитие
 • Кратки
 • Средно дълги
 • Дълги

Гражданско обучение по предприемачество

означава задълбочаване на социалната компетентност на гражданите: поемане на отговорност за себе си, за другите и за околната среда.

My Community Challenge
A1A2B1

Работилница за изобретение "WILMA"

Аз мога да поемам задачи за общността, в която живея

 • Ниво A1
 • Език
 • Околна среда
 • Изкуство & Ръчна изработка
 • Средно дълги
 • Дълги

My Community Challenge
A1A2B1

A2 Аз живея устойчиво

Аз мога да поемам задачи за общността, в която живея

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Околна среда
 • Личностно развитие
 • Кратки

My Community Challenge
A1A2B1

B1 Подобряване качеството на живот

Аз мога да поемам задачи за общността, в която живея

 • Ниво B1
 • Икономика
 • Кратки

Volunteer Challenge
A1A2

Включете се доброволно

Мога да се включа в доброволчеството.

 • Ниво A1
 • Околна среда
 • Личностно развитие
 • Дълги

Volunteer Challenge
A1A2

A2 Включи се!

Мога да се включа в доброволческата дейност.

 • Ниво A2
 • Околна среда
 • Личностно развитие
 • Средно дълги

Debate Challenge
A1A2B2

A1 Нека да говорим - дебатиране и философстване

Мога да намирам аргументи в подкрепа на мнението си и да ги излагам в дискусия.

 • Ниво A1
 • Език
 • Личностно развитие
 • Кратки

Debate Challenge
A1A2B2

From listening to debating

I can find arguments for my opinion and use them in a debate.

 • Ниво A2
 • Език
 • Околна среда
 • Личностно развитие
 • Кратки

Debate Challenge
A1A2B2

B2 Клуб за дебати

Мога да намирам аргументи в подкрепа на мнението си и да ги излагам в дискусия.

 • Ниво B2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Дълги