Тяло & Дух

Цялостно учене със "сърцето, ръцете и ума“;

Програмата "Предизвикателства на YouthStart" разглежда ученето като цялостен процес:

ООвладяване на цялостния (холистичен) начин на учене

За да могат децата и подрастващите да усвояват нови компетентности, трябва първо да се научат да учат. Затова сме разработили богат набор от изпробвани методи за учене, които под формата на картотека с картончета могат да бъдат директно използвани в обучението. Така се помага на децата и подрастващите да станат експерти на собствения си процес на учене. Импулсите, които искаме да им дадем, се простират от преподаване на основна информация за ученето през представянето на многобройни техники на учене и напътствия за формулиране на собствени цели в ученето, до самостоятелното и осъзнато оценяване на наученото. Аспектът на социалното обучение също е включен с цел да се разбираме по-добре. В това отношение ключова роля играят емпатията и успешната комуникация. Материалите са достъпни за изтегляне като Expert Challenge (Предизвикателство Експерт)

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

Материалите, които могат да бъдат свалени, са на разположение в рубриката Expert Challenge.

 

Активиране § Концентрация

Чрез физически упражнения за „Активиране & Концентрация“, които съчетават ритмика, кинестетично учене (чрез физически и емоционални усещания), практики от древната китайска медицина и изкуството за извличане на патогенните фактори и хармонизиране на енергийните пътища, можем да активираме нашия мозък и да подобрим концентрацията си. Защото двигателните импулси, добри за нашия мозък, действат на координацията и мисленето ни като духовен фитнес. С упражненията произвеждаме например различни ритми с „инструменти на тялото“, и така ритъмът се усеща физически, психически и емоционално. Чрез кръстосаните (контралатерални) движения се активират едновременно двете полукълба на мозъка, и така се стимулира взаимодействието на различни наши способности. Така свързваме комуникация и аналитично мислене (лявото полукълбо на мозъка) с нашите чувства и въображение (дясното полукълбо на мозъка). За директно използване в учебните часове на Ваше разположение са 23 упражнения за активиране и стимулиране на концентрацията, подробно описани и публикувани в PDF формат. Всички упражнения са достъпни и като видеоклипове, с които можете докато гледате да изпълнявате упражненията. (филтър „Активиране § Концентрация“)

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

Изтеглете описанието на физическите упражнения за „Активиране и концентрация“

 

Фокусирано внимание

Използвайки техники за медитация, изостряме нашето възприятие и фокусираме нашия ум върху нашето СЕГА. Така въпреки сетивното претоварване можем да запазим баланса и да се справим по-спокойно с предизвикателствата, без да се влияем от предразсъдъци. Фокусираното внимание върху себе си и другите стимулира емоционалната интелигентност и е предпоставка за социална сплотеност. Резултати от изследване на мозъка доказват, че ако фокусираното внимание и медитацията са част от начина ни на живот това подобрява нашето физическо и психическо здраве.

Програмата на Youth Start „Защо фокусирано внимание“ е тренировъчна програма, предназначена за училищата, в която Колелото на фокусираното внимание се използва като пътепоказател. При нея най-напред възприемаме външните впечатления със сетивата си. След това се занимаваме осъзнато с нашите чувства и взаимоотношения с другите хора. Накрая, фокусирано планираме следващите стъпки и разсъждаваме върху последиците за нас и за всички останали. В публикуваните 8 кратки видеоклипа можете да наблюдавате деца от едно виенско училище по време на тренинг по програмата за фокусирано внимание (филтър „Внимателност“/ „mindfulness“) Пожелаваме Ви много радост с нашите упражнения!

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

Изтеглете Програмата на Youth Start: Защо концентрирана внимателност?

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

Изтеглете плаката за съзнание


 • #1 Горила
  Activate & Concentrate
 • #2 Тигър
  Activate & Concentrate
 • #3 Упражнение „Cook“ 1
  Activate & Concentrate
 • #3 Упражнение „Cook“ 2
  Activate & Concentrate
 • #4 Мислеща шапка
  Activate & Concentrate
 • #5 Почукване
  Activate & Concentrate
 • #6 Кръстосване
  Activate & Concentrate
 • #7 Енергийна топка
  Activate & Concentrate
 • #8 Упражнение „Огледало“
  Activate & Concentrate
 • #9 Перкусия на тялото
  Activate & Concentrate
 • #10 Ритмична стълбица
  Activate & Concentrate
 • #11 Концентрация
  Activate & Concentrate
 • #12 Песен „Тумбала“
  Activate & Concentrate
 • #13 Упражнение „Полюшкване“
  Activate & Concentrate
 • #14 Разгъване
  Activate & Concentrate
 • #15 Помпата на прасците
  Activate & Concentrate
 • #16 Събирач на цветя
  Activate & Concentrate
 • #17 Кръгове с ръцете
  Activate & Concentrate
 • #18 Точки на мозъка
  Activate & Concentrate
 • #19 Земни точки
  Activate & Concentrate
 • #20 Енергийно прозяване
  Activate & Concentrate
 • #21 „Да накараш ставите на ходилата да кръжат“
  Activate & Concentrate
 • #22 Упражнение за врата
  Activate & Concentrate
 • #23 Златният петел
  Activate & Concentrate
 • Усет за тялото
  Mindfulness
 • Чувства & Взаимоотношения
  Mindfulness
 • Докосвам
  Mindfulness
 • Чувам
  Mindfulness
 • Помирисвам
  Mindfulness
 • Вкусвам
  Mindfulness
 • Виждам
  Mindfulness
 • Зърната на щастието
  Mindfulness