Naš pristop

Zakaj podjetništvo?

Neodvisno razmišljanje in odgovorno delovanje sta temelja uspešne družbe. Osnovo za tovrstne kompetence ustvarimo že v otroštvu in mladosti, nanjo pa lahko vplivamo z usposabljanjem in izobraževanjem. Gospodarstvo in družbo namreč poganjajo ustvarjalni ljudje – podjetniki. Namen izobraževanja za podjetnost je podpiranje posameznikov pri aktivnem sodelovanju v družbi.

Vsakdo lahko postane podjetnik

Podjetniki so nujni na vseh področjih: Ekonomija, politika, znanost in zasebni sektor. So pobudniki projektov, ki se lotevajo izzivov v poslovnem svetu in v neprofitnem okolju. Velika podjetja potrebujejo ustvarjalne zaposlene s podjetnim duhom, če želijo ostati inovativna. Podjetniki ustanavljajo podjetja, ponujajo storitve in tako pomagajo oblikovati našo družbo na lokalni, nacionalni in občasno tudi globalni ravni.

Nakazovanje priložnosti

Izobraževanje za podjetnost lahko ponudi nove priložnosti za prikrajšane družbene skupine.  Načela podjetnosti lahko mladim pokažejo, kako sodelovati v naši družbi in oblikovati prihodnost – odpirati nove in realne potenciale v lastnem življenju.

 

TROJNI model izobraževanja za podjetnost

Trojni model je celovit sistem poučevanja, ki obsega tri segmente.

Osnovne veščine podjetnosti obsegajo osnovne kvalifikacije za podjetniško razmišljanje in delovanje, predvsem kompetence za razvijanje in uresničevanje zamisli.

Podjetnostna kultura se nanaša na spodbujanje osebnih kompetenc v družbenem kontekstu. V tem smislu govorimo o kulturi širokega duha, empatije, timskega dela in ustvarjalnosti, tveganja in zavedanja tveganj.

Vzgoja za podjetnost pa je namenjena krepitvi socialnih kompetenc in opolnomočenju učencev/dijakov v njihovi vlogi državljanov. Demokratično razmišljanje in samorefleksija pomagata mladim izraziti mnenja in prevzeti odgovornost zase, za druge in za okolje.

TRIO-Model.jpgOsebna rast skozi izzive

Naši izzivi se osredotočajo na negovanje določenih kompetenc na področju kognitivnega in osebnega razvoja, ekonomske izobrazbe in etičnih in socialnih kontekstov. Rezultati znanstvene ocene programa preverjajo povečanje usposobljenosti.

18 družin izzivov v sklopu treh TROJNIH segmentov pokriva širok nabor tem, dejavnosti in situacij v okviru izobraževanja za podjetnost s skupnim ciljem: spodbujanje mladih ljudi k odprtosti za nove ideje in uresničevanju idej na ustvarjalen način.

USTART-learning-program-diagram-transparent-background.jpg

Težave obravnavamo z vrsto ukrepov, kot so iniciativa, motivacija, inovacija, samozavest in družbeno sodelovanje. Naša gradiva za prenos so namenjena osnovnošolcem in dijakom, za vse skupine pa smo pripravili starosti primerne izzive.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

    Pregled prenosa "Youth Start Entrepreneurial Challenges"

 

 

Učno kompetentno učenje

Obstaja veliko različnih kompetenc. Za zagotovitev strukturiranega pregleda smo razvili okvir za reference mladih za kompetence podjetništva s tremi glavnimi kategorijami: "Razvoj idej", "Izvajanje idej" in "Trajnostno razmišljanje". Poleg tega smo združili kompetence glede na stopnjo poučevanja od A1 do C2. Opisi kompetenc na primer vključujejo "lahko razvijam kreativne ideje", "ocenjujem poslovna tveganja z uporabo študij primerov" in "vidim etične probleme in jih rešujem". Ta večdimenzionalna diverzifikacija omogoča določitev zelo natančnih ciljev za želene učne rezultate.

Referenčni okvir za začetek mladih je bil uporabljen kot referenčna točka pri razvoju okvira EntreComp s strani Evropske komisije, s čimer je EntreComp združljiv s podjetniškimi izzivi za mlade.

Bildschirmfoto-2018-11-25-um-10.51.13.png (1.20 kb)

  Prenesi okvir za reference mladih za kompetence podjetništva

 

USTART-learning-program-DIAGRAM-white-background.jpg