ღონისძიებები

იყავით ინფორმირებული!

 გახდი სამეწარმეო განათლების ქსელის  წევრი საქართველოში.

სასწავლო მასალების გარდა, ასევე არსებობს სხვადასხვა სემინარები და ღონისძიებები. ტარდება ღონისძიებები მასწავლებლებისა და ახალგაზრდებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის. შეთავაზებები შეგიძლიათ იხილოთ TPDC-ში, საქართველოს პროფესიული უნარების  სააგენტოსა და ახალგაზრდული სააგენტოში.

მანანა ჯინჭარაძე

ინოვაციური  განათლების პროგრამის კონსულტანტი

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

 

Manana Jincharadze

Innovative Education Program Consultant

National Center for Teacher Professional Development TPDC

E-mail: mjincharadze at tpdc dot ge

 

 

თეონა გელბახიანი 

სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარების კოორდინატორი 

პროფესიული უნარების სააგენტო 

 

Teona Gelbakhiani

Entrepreneurial Ecosystem Development Coordinator 

Skills Agency Georgia 

E-Mail: t dot gelbakhiani at geoskills dot ge