ოფიციალური ინფორმაცია

 

 

გამოყენების უფლებები

ვებგვერდი სამიზნე ჯგუფებია: დაწყებითი, დაბალი საშუალო და საშუალო დონის მასწავლებლები, ახალგაზრდული მუშაკები და მოსწავლეები, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების ოპერატორები და მენეჯერები და გადაწყვეტილების მიმღებები, რომლებსაც აქვთ შეხება განათლების სფეროსთან. ვებგვერდი გთავაზობთ სასწავლო მასალებსა და ვიდეოებს, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ სკოლებში, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში, ტრენინგებსა და ვორქშოფებზე.  

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი მასალა შემოქმედებითი ლიცენზიით არაკომერციული გამოყენებისთვის (CC-BY-NY), რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ვებ-გვერდის სტუმრებს ვაძლევთ შემდეგ უფლებებს აქ გამოქვეყნებულ მასალასთან დაკავშირებით:

 • გაზიარება - თქვენ შეგიძლიათ გააზიაროთ ან გაავრცელოთ ჩვენი მასალა ნებისმიერ ფორმატში.

 • რედაქტირება - თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დაარედაქტიროთ და სრულყოთ ჩვენი მასალა.

 • ლიცენზიატორს არ შეუძლია გააუქმოს ეს უფლებები, სანამ თქვენ დაიცავთ ჩვენს სალიცენზიო პირობებს.

ეს უფლებები ექვემდებარება შემდეგ პირობებს:

 • განსაზღვრება - თქვენ უნდა მოახდინოთ შესაბამისი ციტირება, თან დაურთოთ ბმული ლიცენზიას და მიუთითოთ შეიტანეთ თუ არა ცვლილებები. თქვენ შეგიძლიათ ამის გაკეთება გონივრულად, მაგრამ არა რაიმე ფორმით, რაც ვარაუდობს, რომ ლიცენზიორი მხარს უჭერს თქვენ ან თქვენს მიერ მასალის გამოყენებას.

 • არაკომერციულობა – თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მასალა კომერციული მიზნებისთვის.

 • დამატებითი შეზღუდვები არარსებობა - თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამართლებრივი პირობები ან ტექნოლოგიური ზომები, რომლებიც იურიდიულად ზღუდავს სხვებს ლიცენზიის ნებართვის მხრივ.

ნებისმიერი მონაცემი, რომელსაც თქვენ გადასცემთ, არ გადაეცემა მესამე პირებს. დამატებითი ინფორმაცია GDPR-ის მე-13/14-ის მიხედვით, თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენების შესახებ იხილეთ აქ: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვებ-გვერდის ოპერატორი:
IFTE – მეწარმეობის სწავლების ინიციატივა – სამეწარმეო აზროვნების შთაგონება, ხელშეწყობა და გაძლიერება.

 

Headquarters:
IFTESeilerstätte 5/8

1010 Wien

ავსტრია

ვებსაიტი: www.ifte.at
ელ.ფოსტა: ოფისი ifte dot at

 

 

ასოციაციის მიზნები:

 1. მეწარმეობის კულტურის ხელშეწყობა: "სამეწარმეო აზროვნების შთაგონება, ხელშეწყობა და გაძლიერება".

 2. სამეწარმეო იდეების ხელშეწყობა, როგორც თანაბარი შესაძლებლობების საშუალება და ევროპული ბაზრისთვის ინდივიდების ეკონომიკური კრეატიულობის გაძლიერების ინსტრუმენტი.

 3. სამეწარმეო პრინციპებში ბავშვების, სტუდენტებისა და მასწავლებლების განათლებისა და სწავლების ხელშეწყობა.

 4. მეწარმეებს, მასწავლებლებსა და კურსდამთავრებულებს შორის კავშირების წახალისება.

 5. სკოლებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის კავშირების წახალისება, რომლებიც ხელს უწყობენ სამეწარმეო იდეებს.

 6. ეროვნულ და საერთაშორისო ინსტიტუტებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის ხელშეწყობა და ევროკავშირის ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა.

 

ვებ მენეჯმენტი, განვითარება და დიზაინი:
 პასუხისმგებელი შინაარსზე: ევა ჯამბორი, იოჰანეს ლინდნერისიტის მენეჯერი: ვალენტინ მეიერჰოფერი.

 

თარგმანი და ადაპტაცია შემოთავაზებულია ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში "ტექნიკური დახმარება უნარების განვითარებაში შრომის ბაზრის საჭიროებების შესაბამისად".

თარგმანები: ელიზაბეტა კურშუდიანი, გვანცა ტაბატაძე

რედაქტორი: პროფესორი ანასტასია ქიტიაშვილი.