Empathy Challenge

Култура на предприемачеството

A2 Торбата на приятелството

  • Ниво A2
  • Език
  • Личностно развитие
  • Дълги

 

Целева група:
Ученици от прогимназиална степен (ниво A2)

Идеята зад това предизвикателство:
Чрез широк спектър от методи децата научават как самостоятелно да разрешават конфликти и как да избягват спорове. За основа на зачитащо ценностите общуване служи Торбата на приятелството, в която има четири възглавнички с надписите „наблюдение“, „нужда“, „чувство“ и „молба“.

Преподавани компетентности:
Емпатия, изразяване на собствените чувства и нужди, умение за решаване на конфликти.

 

Обратно към предизвикателствата

Учебни материали

Последна адаптация: 2018 г.
Има адаптирана версия на това предизвикателство на немски и английски език.

 

За да изтеглите файла кликнете върху папката.

 

 

 

Тяло & Дух

Искате ли да повишите активността на учениците или да стимулирате тяхната концентрация и осъзнатост? Тогава гледайте нашите видеа и прочетете описанията на нашите упражнения.

Към упражненията