Empathy Challenge

Култура на предприемачеството

B1 Карта на емпатията

  • Ниво B1
  • Език
  • Икономика
  • Личностно развитие
  • Кратки

 

Целева група:
Ученици от I гимназиална степен (ниво B1)

Идеята зад това предизвикателство:
Емпатията играе важна роля в икономиката, както показват примерите с Найк и Лего. Повече шансове за успех има този, който може да улови чувствата и мислите на целевата група. За да вникнат в същината, младежите рисуват, с помощта на въпросник, карта на емпатията за собствена бизнес идея.

Преподавани компетентности:
Емпатия, промяна на перспективата.

 

Обратно към предизвикателствата

Учебни материали

За да изтеглите файла кликнете върху папката.

 

 

 

Тяло & Дух

Искате ли да повишите активността на учениците или да стимулирате тяхната концентрация и осъзнатост? Тогава гледайте нашите видеа и прочетете описанията на нашите упражнения.

Към упражненията