Extreme Challenge

Култура на предприемачеството

B2 Спорт и предприемачески дух

  • Ниво B2
  • Икономика
  • Спорт
  • Личностно развитие
  • Кратки
  • Средно дълги

 

Целева група:
Ученици от II гимназиалната степен (ниво B2)

Идеята зад това предизвикателство:
Това предизвикателство се съсредоточава върху определянето и постигането на дългосрочни цели. След едно бягане учениците формулират писмено спортна (или учебна) цел за учебния срок и фиксират основните етапи за нейното постигане. В края на срока се извършва оценка на процеса и на резултата.

Преподавани компетентности:
Лична мотивация и фокусиране върху целта, последователност, изготвяне на план за постигане на целта.

 

Обратно към предизвикателствата

Учебни материали

За да изтеглите файла кликнете върху папката.

 

 

 

Тяло & Дух

Искате ли да повишите активността на учениците или да стимулирате тяхната концентрация и осъзнатост? Тогава гледайте нашите видеа и прочетете описанията на нашите упражнения.

Към упражненията