იყავი „დიახ“ გამოწვევა

სამეწარმეო კულტურა

ჩემი, როგორც პიროვნების ძლიერი მხარეები

  • დონე B1
  • ენა
  • პიროვნული განვითარება
  • მოკლე

 

Target group:
Students at Upper Secondary Level (Level B2)

Core Idea:
Students will first assess their unique personal character strengths in a standardised test. After that, the “Be A YES” programme will help them focus on things that went well and they will learn to make conscious decisions.

Core Competences:
Focusing on positive aspects, awareness, self-reflection, assuming responsibility, self-perception and the perception of others

 

Back to all challenges.

Challenge materials

This version of the challenge is only available in English and other languages. As part of the UKids project, this challenge has been translated and adapted into other languages. The materials can be downloaded from the UKIDS section at the bottom of the website.

 

 

გონება და სხეული

გჭირდებათ რამე თქვენი სტუდენტების გასააქტიურებლად ან მათი კონცენტრაციისა და გონების გასაუმჯობესებლად? უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს ან წაიკითხეთ PDF აღწერილობები.

გაიგეთ მეტი