ოჯახის გამოწვევების მიმოხილვა

დააწკაპუნეთ ბმულზე მოკლე ვერსიის სანახავად

იპოვე შენი გამოწვევა!

გამოიყენეთ ფილტრები, რომ სწრაფად იპოვოთ სწორი გამოწვევა.

დონე ხანგრძლივობა ფოკუსი დებატების გამოწვევა ფილტრების შეცვლა
რას ნიშნავს ფილტრები?

დონე

დონე (A1, A2, B1, B2, C1) მიუთითებს სწავლების დონეს, რომლისთვისაც შემუშავებულია ეს გამოწვევები:
A1 – დაწყებითი დონე
A2 – საშუალო დონე I
B1 და B2– საშუალო დონე II
C1 – მეორე დონიდან მესამე დონეზე გადასვლა
ზოგადად, თითოეული დონე აგებულია წინა დონეზე. თუმცა, სწორი სასწავლო მასალის შესარჩევად, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი სტუდენტების განვითარების ინდივიდუალური დონე. გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ გაეცანით წინა და მომდევნო დონეებს.

ხანგრძლივობა

გამოწვევის განხორციელებას შეიძლება დასჭირდეს 2 პერიოდი ან მთელი სასწავლო წელი. ორიენტაციის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გამოწვევები დავყავით მოკლე, საშუალო ან გრძელვადიან გამოწვევებად. კონკრეტული გამოწვევისთვის საჭირო ზუსტ პერიოდს ნახავთ მასწავლებლის მასალებში.

ფოკუსი

ყველა გამოწვევა დაჯგუფებულია თემებად (მაგ. ენა, ეკონომიკა ან პიროვნული განვითარება) მათი შინაარსის მიხედვით. ზოგიერთი გამოწვევა მოიცავს რამდენიმე თემას.

გამოწვევა

თითოეული გამოწვევა ეკუთვნის გამოწვევების ჯგუფს (ოჯახს) რომელსაც აქვს საკუთარი გამოსახულება და ფერის კოდი, რომელიც შეესაბამება ერთ-ერთ TRIO ზონას. გამოწვევის ჯგუფი (ოჯახი) მოიცავს რამდენიმე გამოწვევას სხვადასხვა კომპეტენციის დონეზე.

ფილტრების შეცვლა

დააწკაპუნეთ აქ, რათა ყველა გამოწვევა გაფილტვრის გარეშე ნახოთ.

3 ნაპოვნია 49 გამოწვევაა ნაპოვნი

როგორ მოვიძიო ჩემი შედეგები?

ფილტრები იყენებენ კონკრეტულ ინფორმაციას შესაბამისი გამოწვევების შესარჩევად. დააწკაპუნეთ გამოწვევაზე, რომელიც გაინტერესებთ, რომ ნახოთ ყველა დეტალი და ჩამოტვირთოთ მასალები.

ფერი

ფერების კოდები მიგანიშნებთ რომელ სფეროზეა ორიენტირებული TRIO მოდელის სამეწარმეო განათლება.
ყვითელი გამოიყენება „ძირითადი სამეწარმეო განათლებისთვის“ ვარდისფერი „სამეწარმეო კულტურისთვის“ და მწვანე „სამეწარმეო სამოქალაქო განათლებისთვის“

დონეები

სათაურში ნაჩვენები დონეები (A1, A2, B1, B2, C1) მიუთითებს სწავლების იმ დონეებს, რომლებისთვისაც შეიქმნა ეს კონკრეტული გამოწვევა.

Tags

მარკერები შეიცავს თქვენი ფილტრის პარამეტრებს და გთავაზობთ გამოწვევის ყველა ასპექტის მიმოხილვას.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

გამოწვევა ოჯახი

სათაურში გამუქებულ ტექსტში მოცემული გამოწვევების ჯგუფის (ოჯახის) სახელწოდება მიუთითებს, თუ რომელ ჯგუფს (ოჯახს) ეკუთვნის ეს კონკრეტული გამოწვევა. გამოწვევის ჯგუფი (ოჯახი) მოიცავს სხვადასხვა გამოწვევებს სხვადასხვა დონეზე.

გამოწვევის სახელი

გამოწვევის სახელი (მაგ. დიზაინის მოფიქრება) არის გამოწვევის უნიკალური სათაური.

გამოწვევის მიზანი

თითოეულ გამოწვევის ჯგუფს (ოჯახს) აქვს ძირითადი კომპეტენცია, რომელიც ვითარდება ამ ჯგუფის (ოჯახის) თითოეულ გამოწვევაზე.

ძირითადი სამეწარმეო განათლება

მოიცავს სამეწარმეო აზროვნებისა და მოქმედების ძირითად კვალიფიკაციას: ორიგინალური ინოვაციური იდეების შემუშავებას და მათი შემოქმედებით და სტრუქტურულად განხორციელებას.

 
No resuls in this area.

სამეწარმეო კულტურა

ნიშნავს პიროვნულ განვითარებას: საკუთარი თავის ინიციატივის გამოვლენა, საკუთარი თავის რწმენა, ემპათიური და გუნდზე ორიენტირებული მოქმედება და საკუთარი თავის და სხვების გაძლიერება.

 
No resuls in this area.

სამეწარმეო სამოქალაქო განათლება

ეხება თქვენი, როგორც მოქალაქის, სოციალური კომპეტენციის პოპულარიზაციას: საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე პასუხისმგებლობის აღებას.

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

ერთად ფილოსოფოსობა

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

დებატებიდან დებატების მოსმენამდე

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე A2
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

დებატების კლუბი

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე B2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი