Be A YES Challenge

Култура на предприемачеството

A2 Трениране на оптимизъм

  • Ниво A2
  • Език
  • Личностно развитие
  • Кратки

 

Целева група:
Ученици от прогимназиална степен (ниво A2)

Идеята зад това предизвикателство:
Когато знам какво мога, съм по-доволен – така и другите получават повече от мен. Учениците научават как творчески и устойчиво да използват своите способности, с помощта на различни игри, упражнения и проекти: от „Азбука на качествата“ до Дискотеката „Айнщайн“.

Преподавани компетентности:
Фокусиране върху положителното, концентрирана внимателност, самовъзприемане и възприемане от другите, емпатия, работа в екип.

 

Обратно към предизвикателствата

Учебни материали

Последна адаптация: 2018 г.
Има адаптирана версия на това предизвикателство на немски и английски език.

 

За да изтеглите файла кликнете върху папката.

 

 

 

Тяло & Дух

Искате ли да повишите активността на учениците или да стимулирате тяхната концентрация и осъзнатост? Тогава гледайте нашите видеа и прочетете описанията на нашите упражнения.

Към упражненията