Намери правилното предизвикателство!

С един или повече филтри намерете предизвикателство за Вашите учебни занятия.

Всички предизвикателства с един поглед

Преглед на фамилиите предизвикателства

Кликнете върху пиктограмите, за да намерите кратко обзорно видео.

Ниво

Нивото (A1, A2, B1, B2, C1) – показва образователната степен, за която е разработено предизвикателството:

A1 – начална степен
A2 – прогимназиална степен
B1 и B2– гимназиална степен II
С 1 – свързваща степен между гимназиална степен II и академичната степен.

По принцип всяко следващо нива надгражда предходното. Но изборът на подходящия учебен материал зависи от нивото на развитие на децата и подрастващите във Вашия клас. По тази причина моля, разглеждайте в тази връзка винаги и учебните материали за граничещите нива!

Продължителност

Провеждането на всяко предизвикателство може да отнеме между 2 учебни единици (учебни часа) и цяла учебна година. За да се ориентирате по-лесно, ние категоризирахме нашите предизвикателства като кратки, средно дълги или дълги. Точния брой на предвидените учебни единици, необходими за конкретно предизвикателство, ще намерите в материалите за учителите.

Тематична области

Всички предизвикателства са групирани по теми според тяхното съдържание (напр. език, икономика и личностно развитие).

Фамилия предизвикателства

Всяко предизвикателство принадлежи към една от 18-те фамилии предизвикателства, която се характеризира със собствена пиктограма и е съотнесена цветово към една от ТРИО-областите. Всяка фамилията предизвикателства обхваща няколко предизвикателства на различни нива компетентност.

Смени избора

Като кликнете върху този бутон, ще бъдете пренасочени към нефилтрирания преглед на всички предизвикателства.

Намерени 4 от 46 предизвикателства

Как да разчета резултатите от търсенето?

Филтрираните резултати съдържат определени информации, които имат отношение към избора на най-подходящото предизвикателство. Кликнете върху предизвикателството, което ви интересува, за да видите всички подробности и да изтеглите материалите.

Цвят

Цветът показва към коя област от TRIO-модела за обучение по предприемачество принадлежи предизвикателството. Жълтият е за Базисно обучение по предприемачество, розовият - за Култура на предприемачеството и зеленият за - Гражданско обучение по предприемачество.

Нива

Нивата (A1, A2, B1, B2, C1), посочени в заглавната страница, указват за кои образователни равнища са разработени съответните предизвикателства.

тагове

Цветните полета (т.нар. тагове) съдържат критериите за търсене, според които се филтрират предизвикателствата. Те дават информация за всички аспекти на предизвикателството и служат за общ преглед.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Фамилия предизвикателства

Името на предизвикателството е изписано с удебелен текст на заглавната страница. То показва към коя от 18-те фамилии предизвикателства принадлежи съответното предизвикателство. Всяка фамилия предизвикателства съдържа няколко предизвикателства на различни нива.

Наименование на предизвикателството

Всяко предизвикателство има свое собствено наименование (напр. Design Thinking), което се появява като заглавие.

Базисна компетентност

Към всяка фамилия предизвикателства е формулирана с едно изречение базисната компетентност, която се преподава с всяко предизвикателство от тази фамилия.

Базисно обучение по предприемачество

дефинира основната квалификация за предприемаческо мислене и действие: разработване и креативно и структурирано внедряване на собствени иновативни идеи.

 
Няма резултати в тази област.

Култура на предприемачеството

дефинира личностното развитие: проява на собствена инициатива, вяра в себе си, да бъдеш емпатичен и да умееш да работиш в екип и вдъхваш кураж на себе си и на другите.

Perspectives Challenge
A1A2B2

По следите на 20 - левовата банкнота

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво A1
 • Език
 • Икономика
 • Кратък вариант
 • Среден

Perspectives Challenge
A1A2B2

Защо в езерото вече няма риба?

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Кратък вариант

Perspectives Challenge
A1A2B2

Мечтаната професия

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво A2
 • Икономика
 • Личностно развитие
 • Кратък вариант
 • Среден

Perspectives Challenge
A1A2B2

Интегрално мислене

Мога да се възприема като част от обкръжаващата среда

 • Ниво B2
 • Икономика
 • Околна среда
 • Кратък вариант
 • Среден

Гражданско обучение по предприемачество

означава задълбочаване на социалната компетентност на гражданите: поемане на отговорност за себе си, за другите и за околната среда.

 
Няма резултати в тази област.