Преглед на фамилиите предизвикателства

Кликнете върху пиктограмите, за да намерите кратко обзорно видео.

Намери правилното предизвикателство!

Намерете лесно подходящото предизвикателство за Вашите учебни занятия с помощта на един или повече филтри.

Ниво

Нивото (A1, A2, B1, B2, C1) – показва образователната степен, за която е разработено предизвикателството:

A1 – начална степен
A2 – прогимназиална степен
B1 и B2– гимназиална степен II
С1 – свързваща степен между гимназиална степен II и академичната степен.

По принцип всяко следващо ниво надгражда предходното. Но изборът на подходящия учебен материал зависи от нивото на развитие на учениците в класа. Затова, моля, вижте и учебните материали за съседните нива!

Продължителност

Провеждането на всяко предизвикателство може да отнеме между 2 учебни часа и цяла учебна година. За да се ориентирате по-лесно, категоризирахме предизвикателствата като кратки, средно дълги или дълги. Точния брой на предвидените учебни часове, необходими за конкретно предизвикателство, ще намерите в материалите за учителите.

Тематична области

Всички предизвикателства са групирани по теми според тяхното съдържание (напр. език, икономика или личностно развитие).

Фамилия предизвикателства

Всяко предизвикателство принадлежи към една от 18-те фамилии предизвикателства, които се характеризират със собствена пиктограма и е съотнесена цветово към една от ТРИО-областите. Всяка фамилия обхваща няколко предизвикателства на различни нива компетентност.

Смени избора

Кликнете тук, за да се върнете към прегледа на всички предизвикателства.

Намерени 4 от 49 предизвикателства

Как да разчета резултатите от търсенето?

Филтрираните резултати съдържат определена информация, свързана с избора на най-подходящото предизвикателство. Кликнете върху предизвикателството, което ви интересува, за да видите всички подробности и да изтеглите материалите.

Цвят

Цветът показва към коя област от TRIO-модела за обучение по предприемачество принадлежи предизвикателството. Жълтият е за Базисно обучение по предприемачество, розовият - за Култура на предприемачеството и зеленият за - Гражданско обучение по предприемачество.

Нива

Нивата (A1, A2, B1, B2, C1), посочени в заглавната част, указват за кои образователни равнища са разработени съответните предизвикателства.

Цветни полета (тагове)

Цветните полета (т.нар. тагове) съдържат критериите за търсене, според които се филтрират предизвикателствата. Те дават информация за всички аспекти на предизвикателството и служат за общ преглед.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Фамилия предизвикателства

Името на фамилията е изписано с удебелен шрифт в заглавната част. То показва към коя от 18-те фамилии предизвикателства принадлежи съответното предизвикателство. Една фамилия предизвикателства съдържа няколко предизвикателства за различни нива.

Наименование на предизвикателството

Всяко предизвикателство има свое собствено име (напр. Design Thinking), което се появява като заглавие.

Базисна компетентност

Всяка фамилия предизвикателства има една основна компетентност, формулирана в едно изречение, която се преподава с всяко предизвикателство от фамилията.

Базисно обучение по предприемачество

дефинира основната квалификация за предприемаческо мислене и действие: разработване и креативно и структурирано внедряване на собствени иновативни идеи.

 
Няма резултати в тази област.

Култура на предприемачеството

дефинира личностното развитие: проява на собствена инициатива, вяра в себе си, да бъдеш емпатичен и да умееш да работиш в екип и вдъхваш кураж на себе си и на другите.

Storytelling Challenge
A1A2B1

A1 Creative Writing - Творческо писане

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво A1
 • Език
 • Кратки

Storytelling Challenge
A1A2B1

A2 Creative Writing 2 - Творческо писане 2

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво A2
 • Език
 • Личностно развитие
 • Кратки

Storytelling Challenge
A1A2B1

B1 Разкажи интересна история!

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво B1
 • Език
 • Средно дълги

Storytelling Challenge
A1A2B1

B1 Elevator Pitch – кратко убедително представяне на идея

Мога да облека съдържанието в история.

 • Ниво B1
 • Език
 • Икономика
 • Кратки

Гражданско обучение по предприемачество

означава задълбочаване на социалната компетентност на гражданите: поемане на отговорност за себе си, за другите и за околната среда.

 
Няма резултати в тази област.